Impuls Digital a les Cooperatives

Ens digitalitzem

El projecte Impuls Digital impulsarà la digitalització de les cooperatives federades. De manera que l’FCTC licitarà un total de 4 serveis:

En total tindrà una durada d’aproximadament 1 any.

projecte

Projecte

El projecte d’Impuls Digital a les cooperatives neix per part de la Federació de Cooperatives de Treball per licitar diferents serveis al voltant de la digitalització de les cooperatives. 

Prmera licitació

Primera licitació: diagnòstic digital de les cooperatives

En data de 29 de setembre del 2022, la Federació de Cooperatives de Treball obre la primera licitació. Consulteu el document de sol·licitud.

Segona licitació

Segona licitació: mapa de tecnologies a les cooperatives i de sol·lucions recomanades

En data de 10 de novembre del 2022, la Federació de Cooperatives de Treball obre la segona licitació. Consulteu els documents de sol·licitud.

Tercera licitació Impuls Digital

Tercera licitació: Selecció d’una eina d’E-learning

En data de 19 de gener del 2023, la Federació de Cooperatives de Treball obre la tercera licitació. Consulteu el document de sol·licitud.

Tercera licitació Impuls DigitalQuarta licitació: Diagnòstic competencial digital i pla de capacitació

En data de 9 de març del 2023, la Federació de Cooperatives de Treball obre la quarta licitació. Consulteu el document de sol·licitud.