Programa d’orientació i suport en la gestió empresarial i societària

El Programa d’orientació i suport en la gestió empresarial i societària a les cooperatives federades  ha estat impulsat per la Federació amb l'objectiu de donar resposta a les consultes relatives a la presa de decisions en matèria econòmica, laboral o estratègica que les cooperatives es plantegin.

El Programa d’orientació i suport en la gestió empresarial i societària a les cooperatives federades reparteix el suport a les cooperatives de la següent manera: fins a 15 hores en l'àmbit estratègic i 8 hores en l'econòmic i laboral.

Orientació estratègica
L'àmbit d’orientació estratègica del Programa ofereix acompanyament per a la diagnosi i el re-disseny del model de negoci, si s’escau, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat i mantenir l’ocupació.

Concretament, les cooperatives poden fer una diagnosi dels nous escenaris, així com re-dissenyar i actualitzar objectius, models, plans i protocols de gestió, entre molts altres elements. La seva implementació suposa dotar el programa amb 15 hores addicionals d’acompanyament a càrrec de la xarxa de cooperatives expertes.
 

Orientació econòmica i laboral
L'àmbit d'orientació econòmica i laboral del Programa s'adreça a les cooperatives que necessitin suport en la presa de decisions relatives a l'àmbit econòmic i laboral (en cap cas finançar els tràmits que se’n puguin derivar) per tal que de forma àgil i ràpida encarin amb garanties la seva operativa a curt termini.

Alguns exemples del suport especiaitzat amb cooperatives expertes federades que us pot oferir el Programa de Suport per a cooperatives:

  • En l’àmbit econòmic, el programa pot ajudar-vos a fer una diagnosi de la vostra situació financera, analitzar la vostra viabilitat econòmica, fer previsions de tresoreria o identificar el producte financer que millor s’adapti a les vostres necessitats, entre altres.
  • En l’àmbit laboral, el programa us pot ajudar a resoldre dubtes en matèria de relacions laborals, bonificacions dels pagament a la Seguretat Social, prestació d’atur, etcètera. 

 
Com podeu accedir al Programa d'Orientació per a cooperatives
Adreceu-vos a la Federació com ho feu habitualment, mitjançant el telèfon 933188162 o escriviu-nos a federacio@cooperativestreball.coop i les persones especialistes de l’equip us atendran com sempre. Si la vostra consulta ho requereix, us derivarem al Programa de Suport per a cooperatives, subvencionat per la Federació de manera que cap cooperativa hagi de generar despeses extres derivades de la situació actual d’incertesa.

El programa està cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.