Orientació financera

El programa d’Orientació Financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, executat per Seira Impuls Cooperatiu, ofereix acompanyament en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades. Es tracta d'una oportunitat a l'abast de totes les federades, sigui quin sigui l'any de la seva creació o la dimensió de la seva cooperativa. 

Què trobareu al programa d’Orientació Financera?

  • Diagnosi de les necessitats financeres de les cooperatives. Identificació de les solucions financeres més adequades per a cada situació.
  • Suport i acompanyament en la negociació bancària.
  • Prestació de garanties per facilitar l’accés al finançament.
  • Seguiment dels resultats obtinguts.

Si voleu més informació sobre el programa, escriviu a Seira Impuls Cooperatiu: projectes@fundacioseira.coop

Seira Inversió Social

Seira Inversió Social és la primera solució de finançament pacient i sostenible, dissenyada per a enfortir a les entitats de l’economia social i cooperativa (ESC), que prioritza l’impacte en justícia social, la cura del medi ambient i el bon govern. Inverteix en l’ESC: Entitats sense ànim de lucre, Cooperatives, Associacions, Fundacions, Societats d’integració laboral, etc.

Més Espais

Més Espais és un grup d’entitats amb trajectòria i experiència en l’economia social que ens hem constituït en una societat de capital compromès de forma ètica, social i mediambiental.

Es tracta d'un nou model de finançament per projectes d’impacte social i mediambiental que promou equipaments socials mitjançant la construcció o l’adquisició d’immobles.

FemPla

L’eina de planificació economicofinancera per a cooperatives. Dissenyada amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en l’àmbit econòmic i financer per identificar necessitats de finançament i optimitzar els recursos existents. El programa FemPla permet realitzar projeccions del compte de resultats a tres anys, de l’estat de tresoreria a dotze mesos, balanços de situació a dotze mesos, així com generar ratis d’anàlisi economicofinancera. Es tracta d’instruments essencials per a generar confiança entre les entitats financeres i inversores.

A més, l’eina facilita la descàrrega de fitxers i incorporar-los en la negociació bancària.

Per accedir a l’eina, aneu al web de FemPla

Emprencat

Etiquetes