Eix Territoris

L’Eix Territoris és un dels eixos transversals de l’acció del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. La seva creació respon a l'objectiu que la Federació sigui present a tota Catalunya i que totes les cooperatives federades se sentin interrelacionades independentment de la seva ubicació territorial.
Com tots els eixos transversals, el de Territoris està format per persones representants del Consell Rector i de l’equip tècnic. L’Eix Territoris es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits:
  • Afavorir l’aproximació i articulació.
  • Afavorir la cooperativització dels Ateneus Cooperatius i treballar de la mà.
  • Potenciar polítiques públiques locals que afavoreixin el cooperativisme.

L’Eix Territoris interacciona amb Ateneus Cooperatius, Municipis Cooperatius, la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i les XES (Xarxes d’Economia Solidàries). Organitza trobades cooperatives arreu de Catalunya, formacions, i participa a jornades del sector.

A més, coordina el següent grup, integrat per cooperatives federades:

Grup de treball Cooperativisme i Ruralitat
Treballem per a la millora de condicions dels pobles de menys de 500 habitants, creant xarxa per tal de sumar i resoldre problemàtiques comunes.

Per sumar-vos-hi, escriviu a federacio@cooperativestreball.coop

 

Referents territorials cooperatius
Les cooperatives referents al territori són un punt focal per contribuir a identificar dinàmiques i necessitats a 14 territorris catalans, que coincideixen amb la distribució dels Ateneus Cooperatius, amb qui la Federació treballa coordinadament per a fomentar el cooperativisme. 
 

Campanya 10 mesures per cooperativitzar els municipis
En el context de les eleccions municipals de maig de 2023 posem en marxa la campanya de les 10 Mesures per cooperativitzar els Municipis, per articular sinèrgies i aliances amb ens locals per a promoure el cooperativisme. Les propostes reconeixen la feina feta des de les administracions locals que entenen el cooperativisme i l'economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària.

Llibret de les 10 mesures

 

emprencat