CA | EN

Guia Pla de Màrqueting Cooperatives

Accions i recomanacions per a les polítiques comercials de les cooperatives de treball

Les propostes per a l'elaboració d'un Pla de màrqueting per a les cooperatives de treball sorgeixen com a document complementari a l'Anàlisi del perfil de les persones consumidores i usuàries de cooperatives de Catalunya. 

Es tracta d'una eina pràctica que ofereix recomanacions concretes en àmbits com les oportunitats de mercat, el posicionament del producte i el públic objectiu, elements essencials per a l'elaboració del Pla de màrqueting. 

Temàtiques Comunicació, Cooperatives Any 2015

Arxius Descarregables