FORMACIÓ VIRTUAL: FINANCES BÀSIQUES

-

FORMACIÓ VIRTUAL: FINANCES BÀSIQUES

Comparteix:
Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya us proposem una formació bàsica per a la gestió econòmica de la cooperativa en el seu dia a dia.

Aquesta formació us ha de servir per poder assolir uns coneixements bàsics en temes financers i comptables per a una millor gestió de la cooperativa. Els objectius i continguts del curs són:

Objectius

- Reflexionar entorn als conceptes i terminologia clau del “llenguatge financer”.

- Possibilitar la comprensió i anàlisi dels estats comptables (balanç i compte de resultats) partint d’un nivell bàsic.

- Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i econòmica de l’empresa, a través dels principals instruments d’anàlisi econòmico-financers. 

Continguts

1. La informació econòmico-financera bàsica

- El Balanç: com es realitza i s’interpreta

- Compte de resultats                                         

- Cicle comptable

- Eines de gestió: Pressupost i pla de tresoreria

- Principis i normes bàsiques de comptabilitat

- El Pla General Comptable

2. Anàlisi financers. Control de costos i ingressos

- El risc de l’empresa

- Anàlisi de ràtios

- Costos fixos i variables

- Punt d’equilibri

3. Fonts de finançament 

Calendari

La formació Finances bàsiques serà en modalitat a distància i consta de quatre sessions.

Dimecres 1, 8, 15 i 22 de març de 2023

De 15.00 a 18.00 hores

Més informació: formacio@cooperativestreball.coop

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona: