FORMACIÓ VIRTUAL: PLANS I MESURES D’IGUALTAT A LES COOPERATIVES

-

FORMACIÓ VIRTUAL: PLANS I MESURES D’IGUALTAT A LES COOPERATIVES

Comparteix:
Una proposta que convoquem novament a causa de la seva gran acceptació.

Us interessa participar a la formació sobre els Plans i les mesures d'igualtat a les cooperatives si voleu: 

  • Conèixer els elements clau a tenir en compte a l’hora d’elaborar un pla d’igualtat
  • Conèixer com elaborar un pla d’igualtat
  • Aprendre les diferents fases d’un pla d’igualtat
  • Què són els Plans d'Igualtat i com es poden aplicar a la nostra cooperativa

Continguts:

- Els plans i les mesures d'igualtat. Definicions

- Marc legal. Què impliquen els nous decrets?

- Fases dels plans d'igualtat

- Àmbits dels plans d'igualtat

- Eines i recursos

 

Calendari

La formació Plans i mesures d’igualtat a les cooperatives serà en modalitat a distància.

Dimarts 28 de febrer de 2023

De 9.30 a 12.00 hores

Més informació: formacio@cooperativestreball.coop

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona: