Orientació i suport en la gestió empresarial i societària

El Programa d’orientació i suport en la gestió empresarial i societària a les cooperatives federades ha estat impulsat per la Federació amb l'objectiu de donar resposta a les consultes relatives a la presa de decisions en matèria econòmica, laboral o estratègica que les cooperatives es plantegin.

La Federació dona continuïtat en el 2024 al Programa d’Orientació i suport en la gestió empresarial i societària a les cooperatives federades, amb l'objectiu de donar resposta a les consultes relatives a la presa de decisions en matèria econòmica, laboral i jurídica o estratègica que les cooperatives es plantegin.

El Programa d’Orientació a les cooperatives federades reparteix el suport de la següent manera: 8 hores en l’àmbit, econòmic, laboral i jurídic i 15 hores en l'àmbit estratègic. El Programa d’Orientació està a càrrec d’una xarxa de cooperatives expertes federades.

 

Orientació, laboral i jurídica

L'àmbit d'orientació econòmica i laboral del Programa s'adreça a les cooperatives que necessitin suport en la presa de decisions relatives a l'àmbit econòmic, jurídic  i laboral (en cap cas es financen els tràmits que se’n puguin derivar) per tal que de forma àgil i ràpida encarin amb garanties la seva operativa a curt termini.
Alguns exemples del suport especialitzat amb cooperatives expertes federades que us pot oferir el Programa de Suport per a cooperatives:

  • En l’àmbit laboral, el programa us pot ajudar a resoldre dubtes en matèria de relacions laborals, bonificacions dels pagament a la Seguretat Social, prestació d’atur, etcètera. 
  • En l’àmbit econòmic, el programa pot ajudar-vos a fer una diagnosi de la vostra situació financera, analitzar la vostra viabilitat econòmica, fer previsions de tresoreria o identificar el producte financer que millor s’adapti a les vostres necessitats, entre altres.
     

Orientació estratègica

L'àmbit d’orientació estratègica del Programa ofereix acompanyament per a la diagnosi i el re-disseny del model de negoci, si s’escau, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat, mantenir l’ocupació, redefinir línies de negoci,...

Concretament, les cooperatives poden fer una diagnosi de nous escenaris, així com re-dissenyar i actualitzar objectius, models, plans i protocols de gestió, entre molts altres elements. La seva implementació suposa dotar el programa amb 15 hores addicionals d’acompanyament a càrrec de la xarxa de cooperatives expertes.

Com podeu accedir al Programa d'Orientació per a cooperatives

Adreceu-vos a la Federació com ho feu habitualment, mitjançant el telèfon 933188162 o escriviu-nos a federacio@cooperativestreball.coop i les persones especialistes de l’equip us atendran com sempre. Si la vostra consulta ho requereix, us derivarem al Programa de Suport per a cooperatives, subvencionat per la Federació.

El programa està cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.

Emprencat