Eix Feminismes

L’Eix Feminismes és un dels eixos transversals de l’acció del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Format per persones representants del Consell Rector i de l’equip tècnic i representants de cooperatives, l’Eix Feminismes es reuneix regularment per coordinar actuacions en tres àmbits: intern, intercooperatiu i extern. L'eix promou una comissió de treball a la qual s'hi integren cooperatives federades, que es reuneix periòdicament per detectar temes d’interès conjunt i fer un seguiment del pla de treball. Qualsevol cooperativa pot formar part de la comissió de feminismes de la Federació. 

Escriviu-nos a feminismes@cooperativestreball.coop si voleu posar-vos en contacte amb la comissió.

Participem en diferents espais: la Xarxa de Transicions Feministes, el Congrés d’Economies Feministes, a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, etc.

Materials de l'Eix Feminista:
11 compromisos feministes de l'FCTC per integrar la mirada feminista a les seves cooperatives
Informe dels compromisos de l'FCTC per transitar cap a cooperatives feministes
Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’àmbit laboral
Guia per a l'elaboració del Protocol d'assetjament sexual
Pla d'igualtat de la Federació
Plans i mesures d'igualtat

Etiquetes