Equip Tècnic

El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 8 h a 18 h i divendres de 8 h a 15 h.

L'equip tècnic el formen les següents persones:

Guillem Perdrix Vidal
Direcció
Susanna Saldaña Gimenez
Administració
Núria Casamajó Dalmau
Administració
Maika Berbel Sanchez
Administració
Núria Queralt Suau
Comunicació
Dolors Ferré Calvet
Promoció
Jordi Daumal Saurí
Formació
Melània Ferrer Frigola
Gestió de projectes
Thais Marset Dolz
Gestió de projectes
Àlex Romaguera Vendrell
Coordinació revista Nexe (paper i digital)
Miguel Linde Gómez
Direcció de Seira Impuls Cooperatiu
Daniel María Marina
Responsable de projectes de Seira Impuls Cooperatiu
Lorena Blanco Torres
Tècnica de projectes de Seira Impuls Cooperatiu

Etiquetes