Beques de formació

Beques de formació

Comparteix:

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya convoca anualment ajuts per acompanyar la formació de cooperativistes amb beques adreçades a millorar les competències professionals de les persones sòcies i/o treballadores de les cooperatives de treball federades, en els àmbits de la gestió econòmica i financera, de l’emprenedoria i de la innovació social.

Requisits de les persones candidates per poder-se’n beneficiar

 1. Tenir un vincle societari o laboral amb la cooperativa amb un any mínim d'antiguitat treballant-hi a jornada completa.
 2. Utilitzar la beca per a cofinançar estudis vinculats amb la gestió econòmica i financera, l’emprenedoria i la innovació social.  
 3. La cooperativa ha de formar part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i estar al dia de les obligacions.

 Condicions de les beques

 1. La beca cofinançarà fins al 30% del cost del programa formatiu, amb un topall màxim de 400 € per persona sòcia i/o treballadora.
 2. L’import màxim per cooperativa serà de 800 €.
 3. El programa formatiu es podrà dur a terme de forma presencial o online, a qualsevol universitat, escola o centre acreditat.
 4. Les beques es concediran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds, i fins que s’esgoti el pressupost assignat per a la present convocatòria.

 Obligacions per part de les persones becades

 1. Signar un conveni entre la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la cooperativa.
 2. Aportar el DNI de la persona beneficiària.
 3. Aportar el document de la inscripció o matrícula.
 4. Aportar el justificant de pagament.
 5. Aportar informe o document que acrediti l’aprofitament de la formació. 

Per demanar la beca de formació de l'FCTC, envieu un correu electrònic a formacio@cooperativestreball.coop