Orientació financera

Suport » Orientació financera

Qualsevol cooperativa de treball es confronta a nombroses necessitats financeres durant la seva trajectòria. A la Federació les podem orientar.

El programa d’Orientació Financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix acompanyament en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades.

Totes les cooperatives federades poden accedir al programa, sigui quina sigui la fase on es trobin del seu desenvolupament empresarial.

Nombroses cooperatives de treball en diferents fases de la seva evolució s’han beneficiat de l’assessorament personalitzat i professional que ofereix la Fundació Seira, executora del programa.

Què trobareu al programa d’Orientació Financera?

  • Diagnosi de les necessitats financeres de les cooperatives. Identificació de les solucions financeres més adequades per a cada situació.
  • Suport i acompanyament en la negociació bancària.
  • Prestació de garanties per facilitar l’accés al finançament.
  • Seguiment dels resultats obtinguts.

Com hi podeu participar?

Escriviu al a Fundació Seira: seira@fundacioseira.coop

 

EINES

FemPla

L’eina de planificació economicofinancera per a cooperatives. Dissenyada amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en l’àmbit econòmic i financer per identificar necessitats de finançament i optimitzar els recursos existents. El programa FemPla permet realitzar projeccions del compte de resultats a tres anys, de l’estat de tresoreria a dotze mesos, balanços de situació a dotze mesos, així com generar ratis d’anàlisi economicofinancera. Es tracta d’instruments essencials per a generar confiança entre les entitats financeres i inversores.

A més, l’eina facilita la descàrrega de fitxers i incorporar-los en la negociació bancària.

Per accedir a l’eina, aneu al web de FemPla

Manuals de finances

Guies dedicades a aprofundir en temes concrets com els préstecs participatius o la preparació de la negociació bancària, entre d’altres.

Continguts relacionats