Infermer/a del Treball

Infermer/a del Treball

Comparteix:

S'ofereix: 

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb contracte laboral indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Tasques:

 • Col·laborar amb les altres companyes del departament de Prevenció i Salut quan li sigui requerit
 • Assistir a les reunions d’equips i d’expertes de Prevenció i Salut.
 • Avaluar els diferents llocs de treball i els riscos corresponents de cada empresa
 • Elaboració de procediments de medicina del treball

   
 • Realitzar els reconeixements mèdics a les persones treballadores de les empreses clientes

 • Realització de informes de les revisions mèdiques

 • Realització de les avaluacions anuals de l’estat de salut de les empreses client (memòries anuals
 • Acompanyar i assessorar a les empreses en situacions relacionades amb la salut 

 • Realització de formacions especifiques de salut i prevenció de malalties

 • Atenció presencial i telefònica a clientes i altres persones que ho requereixin.
 • Seguiment de les enquestes de satisfacció de les clientes

Imprescindible:

 • Titulació, Diplomatura o Grau en Infermeria, especialitat de Infermeria del Treball.
 • Coneixements en extraccions sanguínies.
 • Català i castellà nivell molt alt, anglès nivell mig

Es valorarà:

 • Capacitat d’organització del propi treball.

 • Capacitat de treballar en equip.

 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.

 • Capacitat de persuasió.

 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.

 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.

 • Capacitat per afrontar urgències

 • Atenció i amabilitat

 • Habilitats de negociació.

 

Si vols sumar-te al nostre projecte, escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta a oriol@sepra.coop

Som l’únic Servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra activitat constituïts com a cooperativa de treball. Des de fa 18 anys ens impliquem amb empreses i Organitzacions de qualsevol sector i dimensió, des de la proximitat i la confiança que neixen d’un alt nivell de coneixement. Treballem cada dia per demostrar que, en el nostre camp, és possible contribuir al desenvolupament d’activitats d’altres amb propostes innovadores, proactives i properes, no només per donar resposta legal a les necessitats al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, sinó apostant per l’assoliment d’Organitzacions Saludables i la Salut Laboral.