Coopera

Coopera

La diversitat i la varietat de les empreses cooperatives que conformen la Federació en fan un espai natural per intercooperar, obert a la relació amb l'entorn.

Constituïm un espai que genera oportunitats per aprendre, connectar i compartir.

Al llarg dels anys han sorgit en el marc de la Federació diverses iniciatives basades en la intercooperació entre empreses federades. Una d'elles és la Sectorial d'Iniciativa Social, que avui agrupa més de 100 cooperatives de serveis d'atenció a les persones.

A més, hem viscut experiències recents, com el Cluster TIC que va agrupar nombroses cooperatives dels sectors de l'electricitat, la informàtica i les energies renovables i que avui és una cooperativa de segon grau. D'altres, com el Cluster Internacionalització han derivat en un grup d'internacionalització.   

Qualsevol cooperativa de treball o amb socis treballadors està convidada a les nostres trobades presencials o sessions d’intercanvi de coneixement i de bones pràctiques sectorials o territorials, grups de treball o clústers.

Etiquetes: