Integral De Construcción, Sccl

Telèfon
933 428 587
Adreça Postal

Arc del Teatre 13, baixos
08001 Barcelona BA
Espanya

Comarca
Barcelonès

Integral De Construcción, Sccl

Reformes interiors i exteriors. 
Façanes, cobertes, impermeabilitzacions, treballs verticals, manipulació d'amiant (empresa inscrita al RERA). Treballs d'urgències: panys, llum, aigua, gas, electricitat, buidat de pisos i locals, etc. Treballs relacionats amb l'arqueologia donant suport als arqueolegs en el ram de la paleteria, etc.

Sectors
Construcció