La mar de dones, Sccl

Telèfon
629 821 802
E-mail General
Adreça Postal

Volta - Ed. Walter II
17230 PALAMÓS GI
Espanya

Comarca
Baix Empordà

La mar de dones, Sccl

Comercialització de productes i serveis i promoció d’activitats que tinguin per objecte la pervivència de l’ofici de pescador, l’empoderament de la dona en el sector pesquer i la conscienciació, recollida i valorització de residus per tal d’evitar que arribin al mar i pal.liar així el seu impacte negatiu en el medi ambient.

Sectors
Agricultura i ramaderia