Estructura, qui som

La Federació està composada per més de 650 cooperatives, que comparteixen principis i valors, i defineixen la nostra acció a través de la seva participació a l’assemblea i altres espais.

L'assemblea la conformen totes les cooperatives federades.

El Consell Rector és responsable d'establir els àmbits d’actuació de la Federació, en base al pla estratègic, ratificat per l’Assemblea.

El Consell Rector supervisa i acompanya la tasca de l’equip tècnic. A banda, el Consell Permanent, compost per membres del Consell Rector, és responsable del seguiment regular i de la gestió ordinària.

La seva tasca és avaluada de forma transparent i accessible a través dels informes que preparen des d’intervenció de comptes.

Organigrama de la Federació de Cooperatives