Avançament COVID19 del Baròmetre Cooperatiu

21 juliol 2020

Avançament COVID19 del Baròmetre Cooperatiu

Comparteix:

Les cooperatives federades han vist com la crisi de la Covid19 els ha afectat fins al punt que gairebé un 82% s’han vist forçades a aturar projectes, contractes o comandes durant el confinament.

D’altra banda, es confirma que la solidaritat i la participació en xarxes de suport mutu durant la pandèmia ha estat generalitzada per part de les cooperatives, amb gairebé tres de cada quatre  implicades. A més, pràcticament un 75% de cooperatives que han impulsat mesures per facilitar la tasca de cures entre les persones sòcies o treballadores. Aquestes i altres conclusions sobre l’impacte de la Covid19 a les cooperatives apareixen a l’informe del Baròmetre de les Cooperatives que aquest any inclou una secció especial per determinar l’impacte de la pandèmia a les federades.

Algunes de les conclusions destacades, us les presentem a continuació: 

Impacte sobre les formes de treballar

Gairebé dues de cada tres cooperatives assegura que ja estava preparada pel teletreball, malgrat que una de cada tres ha iniciat aquesta modalitat durant la crisi. Pràcticament un 3% de cooperatives realitza activitats incompatibles amb el treball online.

Impacte sobre el clima de negoci

Per a dues de cada tres cooperatives la crisi ha representat una disminució de clients. El 10% assegura que ha hagut d'aturar l'activitat econòmica completament durant l'estat d'alarma. En aquests casos l’aturada ha estat de 68 dies de mitjana.
 

Impacte sobre la situació econòmica i financera

A dues de cada tres cooperatives els ha disminuït la facturació durant el període d'estat d'alarma mentre que, a un 10%, els ha augmentat.

A la meitat de les cooperatives, la situació actual els ha generat un problema de tresoreria o preveuen que el tindran en breu. 

El 74% de les cooperatives que han respost el Baròmetre ha participat com a cooperativa en xarxes, iniciatives o respostes col·lectives a les diferents necessitats socials sorgides durant l’estat d’alarma. El 26% assegura haver rebut suport per part d’aquestes xarxes o iniciatives col·lectives.

Impacte sobre les persones

Mentre que el 42% de cooperatives que ha respost el Baròmetre no ha hagut d'aplicar cap mesura especial durant la crisi, el 24% ha aplicat un ERTO per força major. La resta han fet reducció de jornades, baixades salarials o vacances forçades.

En el 45% de les cooperatives que ha respost el Baròmetre han pres mesures extraordinàries de cura per a les persones que formen part de la cooperativa, mentre que tres de cada quatre han generat espais o mecanismes per compartir la situació emocional de les persones de l’equip durant l’estat d’alarma.

Futures crisis

Tres de cada quatre cooperatives creu que està preparada per afrontar un nou estat d’alarma o mesures semblants per un rebrot del coronavirus.

Com a conseqüència de la situació actual, dues de cada tres cooperatives ha millorat en les formes de treballar, la meitat ha millorat en l'adaptació tecnològica i gairebé un terç en la comunicació. Només un 3% diu no haver millorat en cap dels aspectes proposats.

Com a repte més gran a treballar de cara a un nou episodi de Covid i/o estat d’alarma, el 44% de les cooperatives identifica la comercialització, el 41% la gestió de les càrregues de treball, el 34,8% els serveis/productes, el 32% la tresoreria, i el 30,3% les formes de treballar.

 

Podeu descarregar l'avançament Covid19 del Baròmetre Cooperatiu en aquest enllaç