Publicat el Baròmetre 2021

28 novembre 2022

Publicat el Baròmetre 2021

Comparteix:
Baròmetre cooperatiu

Amb millor facturació, menys necessitat de finançament i un deute bancari menor. Així estan les cooperatives de treball, segons el darrer Baròmetre Cooperatiu que analitza dades de 2021.

El Baròmetre és l’eina d’autodiagnosi de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per conèixer l’estat de les cooperatives de treball i poder-les acompanyar de forma més real.

Les dades de l’estudi confirmen que les cooperatives de treball han superat la crisi de la Covid-19:

  • El 49,5% de les cooperatives ha augmentat el nombre de persones treballadores.
  • El 81,1% de les cooperatives de treball va tancar millor el 2021 respecte al 2020.
  • S’ha reduït la necessitat de finançament de les cooperatives. El percentatge de les que van necessitar finançament ha disminuït del 45,2% del 2020 al 37,9% del 2021.
  • El 77% de les cooperatives no ha aplicat cap mesura laboral de les 7 preguntades i específiques de la situació pandèmica (ERTOs, reduccions de jornades, vacances forçades o baixades salarials). En l’edició anterior del Baròmetre amb dades del 2020, el percentatge de cooperatives que no aplicaven cap d’aquestes mesures era del 39,6%.
  • El deute bancari de les cooperatives de treball ha decrescut en un 2,91%.

 

Retrat del cooperativisme de treball català

Amb dades del 2021, ens trobem un perfil majoritari de cooperatives petites (fins a 10 persones sòcies), amb una xifra de negoci inferior o igual a 500.000 €, i una àmplia majoria de dones quant a persones treballadores (75,9%), però amb poca presència de les mateixes als òrgans de decisió de les seves cooperatives (48.4%).

Bones notícies, però... com afectarà la crisi actual?

El que havia de ser una recuperació del consum, motivat per la finalització de les restriccions per la Covid-19 i l’excés de liquiditat per l’estalvi durant els anys 2020-2021, ha acabat en una inflació desbocada impulsada, en part, pel context polític internacional.

La pujada dels tipus d’interès per aturar la inflació encareix els costos de finançament; l’accés al crèdit serà més difícil: és possible que puguin quedar-ne excloses algunes cooperatives.

Tot i això, quan vam preguntar a les cooperatives (i el treball de camp va ser entre juny i setembre d’aquest 2022) com creien que seria el balanç del 2022 respecte al 2021, el 60%  d’aquestes preveien que el 2022 seria millor que el 2021.

Per què el cooperativisme és un model resilient?

Alguns dels aspectes forts que les nostres cooperatives federades han recollit a la darrera Assemblea del 18 de novembre i que els ha permès i permet d’adaptar-se a nous i complicats escenaris són:

  • Creació i aplicació de mesures extraordinàries de forma col·lectiva (la gestió democràtica és un dels principis i valors del cooperativisme)
  • Apostar per la generació de fons propis.
  • Flexibilitat d’horaris, conciliació.
     

Com funciona el Baròmetre Cooperatiu
Es demana informació econòmica, societària, formativa i participativa en la Federació. El treball de camp s’inicia al juny, un cop totes les cooperatives ja han tancat econòmicament l’any anterior, i finalitza al setembre. En aquest Baròmetre hi han respost 100 cooperatives d’un total de les 666 que estaven federades a l’inici de l’estudi. El percentatge de respostes ha estat del 15%.

 

Amb les dades del 2021, des de la Federació es valora que es va per bon camí, però cal continuar fent incidència.

 

Podeu consultar el Baròmetre Cooperatiu sencer en aquest enllaç:

https://www.cooperativestreball.coop/visibilitzem/barometre-cooperatiu