Què és una cooperativa?

Al marge de les dimensions, composició o sector d’activitat en el qual operin, totes les cooperatives es basen en principis i valors compartits i són propietat de les persones que en són membres, que participen de la propietat, la gestió i els resultats.

Una cooperativa és un espai en el qual les persones sòcies tenen veu i vot i són part de les decisions que es prenen.

Les cooperatives són empreses que estan arrelades al territori i estan compromeses amb la comunitat de la qual són membres. 

Una cooperativa de treball és una classe de cooperativa que  porta a terme una activitat econòmica, mitjançant el treball dels seus socis, i amb la qual produeix béns, productes o serveis.

Coneixeu més sobre els tipus de cooperatives amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya.