Tècnica en gestió laboral, jurídica i suport administratiu

Tècnica en gestió laboral, jurídica i suport administratiu

Comparteix:

Descripció de l’empresa
Som una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i d’iniciativa social, dedicada a l’estudi i la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. La nostra missió és generar pensament i acció al voltant de la imatge per tal de contribuir en la construcció d’una societat responsable, activa i creativa envers les imatges.

Perfil de la persona candidata

 Titulació preferentment en l’àmbit de la gestió laboral, economista o empresarials que acrediti experiència rellevant i coneixement en les habilitats i competències per al lloc de feina

 Experiència en l’àmbit laboral i fiscal, mínim 2 anys

 Experiència en sol·licitud i licitacions

 Competències i habilitats comunicatives

 Amb iniciativa, resolutiva i proactiva, per gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat

 Capacitat organitzativa i planificació del treball

 Capacitat de treball en equip

Valorable:
 Coneixements en gestió laboral (Normativa Prevenció de Riscos Laborals, Conveni, categories laborals, etc)

 Coneixement entitats del sector cultural i/o social

 Coneixements entorn cooperatiu

 Ús avançat del paquet office, especialment taules de càlcul

 Bon nivell de català i anglès i de redacció

Descripció de les funcions del lloc de treball:

En col·laboració i coordinant-se amb gerència i amb la persona responsable de l’àmbit econòmic i financer de la cooperativa

Gestió laboral:
Gestió contractes i altes i baixes en coordinació amb gestoria
Gestió de nòmines
Control i registre del còmput horari
Gestió de selecció de personal

Gestions del Pla de Riscos Laborals
Pla anual formació

Subvencions i Licitacions:
Sol·licitud i justificació subvencions europees
Actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI, ROLECE)

Jurídic:
Tràmits jurídics cooperativa
Actualització i manteniment arxius d’Actes jurídiques
Manteniment d’arxius físics i digitals

Comptable i fiscal:

Facturació, gestió comptable i pressupostari

Gestió visa i efectiu

Manteniment de l’arxiu físic i digital

Condicions laborals
Jornada de 31,5h setmanals. Horari de 9,30h a 2h i de 3 a 6h (tres tardes)

Categoria d’oficial administratiu, sou brut anual de 19.130€

Lloc de treball: Barcelona (C/ Sant Pere Mitjà, 66)

Data prevista d’incorporació: 16 d’octubre de 2023

Procés de selecció

Els/les candidats/es interessats/des podran fer arribar el seu CV i una carta de presentació a: alex@dracmagic.cat

Termini: fins el 20 setembre 2023