Suport » Volem crear una cooperativa

Una cooperativa de treball és un tipus d’empresa que funciona a qualsevol sector d’activitat, que pot estar formada per un grapat de persones sòcies o per centenars d’elles, i que pot organitzar-se segons decideixen les persones que en formen part.
Malgrat que les motivacions per a crear una cooperativa de treball poden ser diverses, totes comparteixen principis i valors i tenen en comú el següent:

  1. Una cooperativa és una empresa propietat de les persones sòcies, que tenen veu i vot a les decisions preses.
  2. Només les persones sòcies decideixen on es reinverteixen els beneficis, quan n’hi ha.