Transformeu-vos en cooperativa

Per què transformar-se en cooperativa?

Més que qualsevol inversor extern, les persones que treballen a l’empresa coneixen el negoci, la clientela, el funcionament, el territori i la competència. Més que ningú, tenen interès a assegurar els seus llocs de treball.

La transformació de l’empresa en cooperativa és una forma de garantir la continuïtat de les persones que hi treballen, la identitat del negoci, la marca i el servei ofert. La cooperativa, a més, permet que l’antiga persona propietària, si ho desitja, hi quedi vinculada com a persona sòcia. 

 

I per a les entitats amb activitat econòmica?

Creixement de l’associació, desenvolupament d’activitat econòmica, evolució del projecte associatiu, augment de la xifra de persones assalariades amb responsabilitat... són moltes les raons que podrien justificar l’evolució cap a un estatut jurídic més conforme amb la realitat de l’entitat.

La transformació en cooperativa és la solució més adequada per aconseguir el reconeixement social i fiscal de les entitats amb activitat econòmica i, alhora, traduir de forma concreta la participació de les persones membres amb un vot.