Comissió de Gestió

Què és i qui forma part de la Comissió de Gestió de la Sectorial d'iniciativa social

La Comissió de Gestió de la Sectorial és l'òrgan executiu, de representació i govern de  la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social.

És una comissió orientada a la millora del conjunt de cooperatives de l’àrea, al bé comú,  tot i atenent a les diferents realitats existents. S’entén a sí mateixa com una part compromesa amb el conjunt de la  Federació; participa activament  en el govern de la mateixa a través de la/les seu/seves representant/s al Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.