Què fem?

A la Sectorial sumem les vostres necessitats i us aportem solucions per créixer totes juntes. Ens organitzem en grups de treball, dins la Federació, sumant esforços per tal de ser més eficients i sostenibles.
  • Representació: Representem i garantim els interessos de les cooperatives a diferents entitats: La Confederació, La Taula, COCETA o CEPES.
  • Visualització: Aconseguim que les cooperatives d'iniciativa social siguin identificades com un valor i un actiu transformador.
  • Incidència política: Treballem per tenir incidència en les polítiques públiques, en el model econòmic i en la ciutadania.
  • Posicionament: Ens comprometem i posicionem amb els reptes de les cooperatives, som exemple i altaveu de d’una societat més cohesionada.
  • Intercooperació: Col·laborem per enfortir-nos mútuament i per donar respostes col·lectives. Fomentem els principis de la intercooperació i la innovació col·laborativa.
  • Innovació Social: Per fer front als reptes socials cada cop més complexes, la Sectorial aposta per la innovació i per ser inspiradora per les cooperatives.