Formar part de la Sectorial

Com a cooperativa federada que forma part de la Sectorial d'iniciativa social disposeu dels següents serveis:
  • Rebre assessorament i acompanyament en la gestió de la cooperativa
  • Fer incidència política de forma responsable i conjunta
  • Ser representats i participar activament en espais estratègics (La Confederació, Taula del Tercer Sector)
  • Participar en accions per afavorir la sostenibilitat de les cooperatives i el seu enfortiment empresarial
  • Trobar espais reals d’intercooperació
  • Crear i compartir coneixement estratègic
  • Establir aliances amb altres sectors per posicionar millor el cooperativisme