Projectes

La Sectorial impulsa acualment els següents projectes i línies de treball

Acollim.coop

El cooperativisme lidera una estratègia comuna per donar una resposta coordinada a l'arribada d'adolescents i joves que migren sols. El programa Acollim.coop és una iniciativa oberta al conjunt del cooperativisme i a les entitats del tercer sector i l'economia social,  i que té per objectiu posar en comú eines, recursos i expertesa per canalitzar la integració social i laboral, dels joves, especialment quan aquests es veuen obligats a abandonar el sistema de protecció.

Consulteu la presentació de l'estratègia Acollim.coop i adheriu-vos-hi, com a entitat o cooperativa.

Més informació

 

Cooperatives Educatives

Les Cooperatives Educatives són aquelles que treballen amb col·lectius d'infants, joves i adolescents, edat adulta, gent gran... i entenen l'educació com un procés continu al llarg de la vida. El grup de treball de les Cooperatives Educatives de la Sectorial d'Iniciativa Social, ha treballat conjuntament un seguit de materials que posen en valor el compromís per la gestió i execució de serveis de qualitat, definint el valor afegit que aquest model aporta i explicitant l'ideari comú.

Més informació

 

La Sectorial que Somiem

El Pla de treball de la Sectorial d'Iniciativa Social per al període 2020-2022 ha estat elaborat de forma col.laborativa i participara per les cooperatives que formen part de la Sectorial. A l'Assemblea 2019 es va presentar el projecte de creixement i consolidació La Sectorial que Somiem, coincidint amb els 25 anys de la Sectorial.

 

ValorSocial.Coop

Les cooperatives d’Iniciativa Social escoltem i treballem activament pels nostres grups d’interès i per generar un impacte econòmic i social en cada un d’ells. Per donar a conèixer el nostre retorn a la societat hem creat un model de càlcul de l’impacte (Valorsocial.Coop), una eina online que les cooperatives associades poden accedir-hi per quantificar i transmetre el seu impacte